Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Tõstamaa valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 7.05.2018 korralduse nr 418 muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 257"Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine"muutmine
5. Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korralduse nr 214 „Teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
6. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
9. Riigihanke “Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
12. Audru_Vallavalitsuse_korralduse_24.08.2017_nr_248_muutmine
13. Linnavara valdusesse andmine 
14. Eluruumi üürile andmine
15. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine
16. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. -19. Ehitusloa väljastamine
20. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
21. Estonia Spa Hotels AS 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
22. AS Pärnu Vesi 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
23. OÜ Kümblus 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid