Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 "Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 416 muutmine
4.-7. Volituste andmine
8.-9. Ametist vabastamine 
10. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
11. Arendusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
12. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
13. Ehitusloa väljastamine
14. Ehitusloa andmine 
15. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Koha-aadresside muutmine
18. RMK koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
22. Kinnistute valdusesse andmine
23. Riigihanke korraldamine 
24. Riigihanke „Korraldatud jäätmevedu endiste Paikuse, Tori ja Tahkuranna valdade territooriumidel“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
25. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
26. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid