Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 28. oktoobri 2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
3. Toetuse eraldamine Audru noorteprojektidele 
4. Toto mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
5.-8. Ehitusloa väljastamine 
9. Lemmetsa küla Saugaserva sihtotstarve muutmine
10. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule, nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnistutele
13. Eluruumide üürile andmine
14. Üürilepingu pikendamine
15. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
17. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormava reaalservituudi lõpetamiseks.
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
20. Riigihanke “Pärnu Kastani lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Riigihanke “Pärnu Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine
22. Audru valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
23. Pärnu linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
24.-25. Kohanime määramine 
26. Reklaamimaksu kehtestamine II lugemine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid