Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Linnavara valdusesse andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamiseks
7. Ehitusloa väljastamine 
8. Plaadi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu Linnavalitsuse 20.09.2010 korralduse nr 449 muutmine
11. Riigihanke korraldamine 
12. Tasuta parkimislubade andmine
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Fortum Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid