Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke korraldamine 
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
7. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Ehitusloa väljastamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. RMK koha-aadresside muutmine
12.-13. Koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu Linnavalitsuse 11.06.2018 korralduse nr 551 „Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“muutmine.
15. Linnavara kasutusse andmine otsuskorras 
16.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 243 muutmine
19. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
20. Riigihanke “Pärnu muuli kõrvale, supelranda teenindava tee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid