Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-3. Linnavara valdusesse andmine
4. Vara tasuta omandamine ja valdusesse andmine
5.-11. Volituste andmine
12. Pärnu Linnavalitsuse hankekord
13. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine
14. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
15. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
16. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus
17. Raha eraldamine reservfondist
18. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
19.-20. Ehitusloa väljastamine 
21.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele koha-aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
24.-25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. -27. Koha-aadressi muutmine
28. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
29. Linnavara võõrandamine
30. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
31. Eluruumi üürile andmine
32. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
33. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Osaühingu Lavasaare Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamine

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid