Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Linnavara tasuta kasutusse andmine 
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamise muutmine
4.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid