Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Elukohaandmete kehtetuks tunnistamine
6. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
7.-9. Volituste andmine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12.-15. Ehitusloa väljastamine
16. -19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Kinnistute valdusesse andmine
21. Pärnu Linnavalitsuse 14.05.2018 korralduse nr 441 „Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine“ muutmine
22. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
24. Raha eraldamine reservfondist
25. Pärnu Linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
26. Pärnu linnas Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
28. Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid