Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3.-6. Ehitusloa väljastamine 
7.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse
10. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste talumiseks 
11. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
12. Pärnu Linnavalitsuse 13.08.2018 korralduse 669 „Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine “ muutmine.
13. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid