Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-4.  Volituste andmine
5. Esindajate nimetamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste juhtkomisjoni
6. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
7. Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
8. Koolivaheaegade kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis
9. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
10. Loomestipendiumite eraldamine
11. Eluruumide üürile andmine
12. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks
13. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguseTelia Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Tee ehitusloa andmine
16.-17. Ehitusloa andmine
18.-19. Ehitusloa väljastamine 
20. Papsaare küla Audru ringrada koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid