Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Arengukava aastani 2035 KSH mittealgatamine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4.-8. Eluruumide üürile andmine
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
9. Ehitusloa väljastamine 
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadressi muutmine
14. Papsaare külas Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Vaide lahendamine
16. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid