Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Nõusoleku andmine
3.-7. Ehitusloa andmine 
8. Õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
9. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 637 "Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ebatäpsuse parandamine
10. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
12. Vaideotsus
13. Sundvalduse seadmine
14. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine jahi pidamiseks .
16. Linnavara võõrandamine 
17. Eluruumi üürile andmine 
18. Soojasõlmede tasuta otsustuskorras võõrandamine

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid