Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Tervist edendav projekt
3. Liikmesõiguse teostaja nimetamine MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
4. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5.-6.Ehitusloa andmine 
7. Koha-aadresside määramine
8.-10.Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12. Linnavara võõrandamine 
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnas Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
16. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogude poolt osutatavate tasuliste teenuste tasumäärade kinnitamine
18. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 68 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid