Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 01.10.2018 korralduse 804 „ Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga
10. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks reaalservituudiga.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseksja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
15. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise mürast tulenevate mõjutuste talumiseks taotlemine
16.-17. Eluruumi üürile andmine
18.-19. Ehitusloa andmine
20. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
21. Koha-aadressi_muutmine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Kinnistute valdusesse andmine
24. Vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise sulgemiseks loa andmine
25. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
27. Paikuse Päevakeskuse ümberkorraldamine
28. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
29. Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
30. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
31. Lemmetsa külas Aabrami-Enno-Põllu ja Kingpooli ning Papsaare külas Pilliroo kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
32. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
33.-34. Arvamused

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid