Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Tunnustuse "Aasta tervisedendaja" määramise kord
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 korralduse nr 107 "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Paikuse Vallavalitsuse 28 augusti 2017 määruse nr 4 "Huvihariduse ja huvitegevuse kava" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-9. Ehitusloa andmine Audru alevik, Nooruse põik 10
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11.-17. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja ehitusteatise menetluse peatamine
20. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid