Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Toetuse eraldamine noorteprojektidele 
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Kultuurirahastu projektipõhiseks sihtfinantseerimiseks rahaliste vahendite eraldamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
8.-10. Ehitusloa andmine 
11. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistule detailplaneeringu algatamine
12. Paikuse alevis Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
17.-18. Koha-aadresside muutmine 
19. Lavassaare Vallavalitsuse 28.07.2004 korralduse nr 41 muutmine
20. Kohanime muutmine 
21. Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid