Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum nõukogu liikme nimetamine
3. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
4. Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Spordiprojektile toetuse eraldamine
6.-12. Ehitusloa andmine
13. Tee ehitusloa andmine 
14. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Rääma tn 7 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnus Savi tn 45 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
17. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
18. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
19. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
20. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
22. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid