Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hooldajatoetuse määramata jätmine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2018/2019 õppeaastaks
3. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
4. Eluruumide üürile andmine
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse üleandmiseks .
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korralduse nr 476 muutmine.
8.-9. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine 
10. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
11.-14. Ehitusloa andmine 
15. Tee ehitusloa andmine 
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Ehitise tagantjärgi seadustamise toimingute suhtes esitatud vaide lahendamine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid