Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Aasta tervisedendaja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Pärnu Linnavalitsuse 27.12.2011 korralduse nr 465 „Pärnu Keskraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine“ muutmine
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras 
7. Linnavara võõrandamine (
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
9.-11. Ehitusloa andmine 
12. Savi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
22. Jõekalda tee 37 ehitusteatise vaide lahendamine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine P
24. Tervise projektide toetamise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid