Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3.-4. Ehitusloa andmine 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
9. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
10. Riigihanke „Pärnus, A. H. Tammsaare pst. 30 koolihoone rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning ühispakkujate kvalifitseerimine
11. A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12.-14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid