Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
2. Volituste andmine
3. "Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
5. Estonia Spa Hotels AS audiitori nimetamine
6. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Tee ehitusloa andmine Audru alevik Lihula mnt 10//12 parkla ja bussipeatuse sissesõidutee
9. V. Havakats Suur-Jõe 44/1 vaideotsus
10. Pärnu linnas Mai tn 27c ja Mai tn 27d koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine” pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke “Bürootarvete ostmine” pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid