Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Aukirja andmine
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2019
3. Spordiprojektide toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
7. Audru osavalla spordivaldkonna parimate tunnustamine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
9. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
11. Koha-aadresside muutmine
12. Maamaksuvabastuse määramine
13.-16. Maamaksuvabastuse määramisest keeldumine
17. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Toetuste ja preemiate maksmise kord
19. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
20. Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
21. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine„ eelnõule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid