Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-4. Volituste andmine
5. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
6. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
7. Sporditegevustoetuste eraldamine_eelnou
8. Kultuuriühingule tegevustoetuse eraldamine
9. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
10. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
12.-13. Tasuta parkimislubade andmine
14. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
15. Vaide rahuldamata jätmine 
16. Ehitusloa andmine 
17. Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18.-19.Koha-aadresside muutmine
20. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruar 2018 korralduse nr 193 muutmine
21. Kinnistute valdusesse andmine
22. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid