Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 22. jaanuari 2018 määruse nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
4. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 109 muutmine
7. Koha-aadressi muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduse 03.09.2018 nr 736 muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga 
10. Eluruumide üürile andmine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
12. Riigihanke „Pärnu teeületuskohtade ohutumaks ehitamine“ pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Osaühingu SuFe osakapitali suurendamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid