Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
5. Sporditegevustoetuste eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 4 kinnistul
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
11. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele Rehepapi tn 2, Rehepapi tn 4, Kiltri tn 4 ja Saugamõisa tee 5 kirjalikul enampakkumisel
12. Riigihanke „Audru, Paikuse ja Tõstamaa teede suvine hooldus 2019-2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
14. Tasuta parkimisloa andmine 
15. Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid