Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Terviseprojektide eelnõu
3. Pärnu Lasteaed Mai ja Paikuse Lasteaia hoolekogude kinnitamine
4. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
5. Sporditegevustoetuse muudatus
6. Linnavara võõrandamine
7. Eluruumi üürile andmine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
9. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Kõrtsi tn 2 ja Härma tn 14 kirjalikul enampakkumisel
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale 
11. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Pärnu linnas Riia mnt 177 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Ehitusloa andmine 
14. Paikuse alevis koha-aadresside muutmine
15. Pärnu Linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1050 peale esitatud vaide lahendamine
16. Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Suur-jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Audru Vallavolikogu 10.10.2002 otsuse nr 265 muutmine
19. Eelnõu „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“
20. Haridusasutuste arengukavade kinnitamise korda reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid