Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2019 korralduse nr 132 "Tervist edendavate projektide toetamine" muutmine
2. Volituste andmine
3. Toetuse eraldamine
4. Audru Lasteaia arengukava kinnitamine
5. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise korra muutmine
6. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
8. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
9. Metsamaterjali võõrandamine
10. Ühisomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 2 kinnistul
12.-13. Ehitusloa andmine 
14. Tee ehitusloa andmine 
15. Raha eraldamine reservfondist
16. Tõstamaa Keskkooli põhimäärus
17. Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
18. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega 
19. OÜ Tõstamaa Sadam lõpetamine
20. OÜ Lavassaare Kommunaal lõpetamine
21. Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend
22. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Pärnu linnas Sadama tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid