Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.-2. Ehitusloa andmine 
3. Ehitise kasutamise otstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
4.-6. Ehitusloa andmine 
7. -8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kohanime muutmine 
10. Koha-aadresside muutmine
11. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
12.-13. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
14. Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 201 muutmine
15. Välislähetus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid