Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Spordikooli spordihalli soodustingimustel kasutusse andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 21.01.2019 korralduse nr 30 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5.-6. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine ja nõusoleku andmine reaalkoormatise kustutamiseks.
8. -9. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
10. Võlanõuetest loobumine
11.-12. Projekteerimistingimuste väljastamine 
13. Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu algatamine
14.-15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Koha-aadresside muutmine
18.-20. Ehitusloa andmine 
21. Riigihanke “Tammiste Hooldekodu Londoni maja energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
22. Riigihanke “Pärnu Tammsaare lasteaia hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid