Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
2. Raeküla Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine
3. Tee ehitusloa andmine 
4. Ehitusloa andmine 
5. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Koha-aadresside määramine
8.-9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine
11. Volituse andmine linna esindaja määramiseks perearsti konkursi komisjoni
12. Oslemise lõpetamine MTÜ Kallasrada liikmena
13. Pärnu linnas Raba–Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu osaline vastuvõtmine
14. Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid