Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu kehtestamine
2. Kampaania “Värvid Linna!” väljakuulutamine
3. Ehitusloa andmine 
4.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
15. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
16. -17. Eluruumide üürile andmine
18. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
19. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
20. Riigihanke “Pärnu Kesklinna ranna rannavalve suplushooajal 01.06.2019 kuni 31.08.2023“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
21. Riigihanke „Uruste-Põldeotsa kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
22. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
23. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Pärnu linnas Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid