Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
3. Ettevõtlustoetuse eraldamine
4. Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
5. Pärnu Keskraamatukogu arengukava heakskiitmine ja avalikkusele suunamine
6. Pärnu Linnaorkestri loomenõukogu kinnitamine
7. Sportlaste toetamine
8. Paikusel enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
9.-10. Koha-aadressi muutmine
11. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
12. Munitsipaalomandisse antavatele maaüksustele koha-aadresside, sihtotstarvete ja pindalade määramine
13. Metsamaterjali võõrandamine
14. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
15. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
16. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Paikuse alevis Rukkilille tn 1,2,3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
17. Audru vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid