Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
3.  Aukirja andmine
4. Spordiprojektide toetuse eraldamine
5.-6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Kinnistu valdusesse andmine
8. Eluruumide üürile andmine
9. Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks reaalservituudiga
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. SA Pärnu Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
12. OÜ Kümblus 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid