Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
4.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa väljastamine 
7. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11.–12. Koha-aadresside muutmine
13. Kohanime ruumikuju muutmine 
14. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
15. Enampakkumise alghinna muutmine
16. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
18. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
19. Kinnisasjade tasuta omandamine
20. Riigihanke „Pärnu Kesklinna ranna rannavalve suplushooajal 01.06.2019 kuni 31.08.2021“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Kohanime muutmine
22. AS Pärnu Vesi 2018. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
23. OÜ Paikre 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
24. Estonia Spa Hotels AS 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid