Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
2. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
6. Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmete nimetamine
7.-8. Eluruumide üürile andmine
9. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Tasuta parkimislubade andmine 
11.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 “Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine” muutmine
14. Ehitusloa andmine
15. Tee ehitusloa andmine
16.-17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
18. Pärnu Linnavalitsuse 13.05.2019 korralduse nr 337 „Komisjoni moodustamine“ muutmine
19.-20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Kreegi tn 15 kinnistule
21. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Pärnu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid