Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03. juuni 2019 korralduse nr 384 „Pärnu linna õpilaspreemiate määramine“ muutmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Spordiprojekti toetuse eraldamine
7. Maksuvabastuse taotluse rahuldamata jätmine
8. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
9.-10. Ehitusloa andmine
11. Tee ehitusloa andmine 
12. Pärnu linn Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine
22. Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 202 muutmine
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
24. Skulptuuri tasuta omandamine
25.-27. Eluruumide üürile andmine
28. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine 
29. Tasuta parkimislubade andmine 
30. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
31. Riigihanke „Audru koolihoone osaline rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
32. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid