Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus kuni 17.04.2020“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
13–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid