Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 "Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4.- 6. Volituste andmine
7. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
8. Sporditegevustoetuse eraldamine
9. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
10.- 16. Ehitusloa andmine
17.- 18. Tee ehitusloa andmine
19. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Ehitusloa andmine
21. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
22. Audru Vallavalitsuse 02.06.2016 korralduse nr 210 „Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele lähiaadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine”
23. Koha-aadresside muutmine
24. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
25. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
26. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine
27. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
28. Pärnu Linnavalitsuse 27.02.2017 korralduse nr 112 muutmine
29. Tasuta parkimisloa andmine 
30. Nõusoleku andmine jahimaa kasutamiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid