Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
2. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4.-7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Õuna tn 9a kinnistule
10. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid