Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Aukirja andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 „Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine“ muutmine
3.-4. Ehitusloa andmine 
5.-7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 korralduse nr 786 muutmine
9.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 369 “Pärnu linnas Nurmenuku tänaval koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
13.-14. Koha-aadressi muutmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Lehe tn 5 kinnistule
18. Pärnu linnas, Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu osaline (I etapi alas) kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid