Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Palgajuhendite muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Preemia maksmine
6.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare külas Mõrra tn 17 detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Metsise detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Marksa külas Ojako detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
17. -19. Ehitusloa andmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
21. Pärnu linn, Männiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnas, Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetluse lõpetamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid