Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Premeerimise piirmäärade kinnitamine
4. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
5. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine ja omandamine vahetamise teel ja Eesti Vabariigi omandis oleva kinnisasja tasuta omandisse taotlemine
8. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
9. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.-11. Eluruumide üürile andmine 
12.-14. Ehitusloa andmine 
15.-18 Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid