Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Terviseprojekti toetus
2. Korralduse 566 "Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetamine" muutmine
3. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
4. Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 44 „Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine
5. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjon
6. Spordiprojektide toetuste eraldamise muutmine 
7. Preemiate rahaliste suuruste kinnitamine
8. Preemia maksmine
9.–13. Ehitusloa andmine 
14. Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Linnavara võõrandamine
17. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormava hoonestusõiguse koormamiseks ostueesõigusega
19. Pärnu linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 "Tasuta parkimislubade andmine" muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid