Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus projekti toetus
2. Pärnu linnavalitsuse 14. jaanuari 2019 korralduse nr 8 „Pärnu linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
3. Preemia maksmine
4. Kohanimede muutmine
5.–8. Ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
10. Linnavara komisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
13. Kohalikele teedele teeregistrisse registreerimiseks nime ja unikaalse koodi määramise delegeerimine
14. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse ennetähtaegne lõpetamine
15. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Malmö tn 23 kinnistule
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Hommiku tn 8 ja 8a kinnistutele
18. Pärnu linnas, A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve
20. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine
21. Pärnu aukodanikunimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid