Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linnavalitsuse 9. aprilli 2018 korralduse nr 343 „Pärnu linna tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra muutmine
3. Spordiprojektide ekspertkomisjoni koosseisu muutmise eelnõu
4. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
5. Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 834 muutmine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
7. Ehitusloa andmine 
8.–9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Liikmeõiguste teostaja nimetamine Rohelise Jõemaa Koostöökogus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid