Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Ametisse kinnitamine
2. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras 
3. Volituste andmine
4. Pärnu linna Aasta Tervisedendaja 2019
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
6. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
7. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 447 muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse 16.09.2019 korralduse nr 618 muutmine
9. Vara omandamine ja võõrandamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumide üürile andmine
12. Kohanimede määramine 
13. Koha-aadresside muutmine
14. Eassalu karjäär 4 sihtotstarbe muutmine
15.–17. Ehitusloa andmine
18.–19. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused
20. Tasuta parkimisloa andmine
21. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid