Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volituste andmine
3. Pärnu linna 2019. aasta kultuuri aastapreemiad
4. Kohanimede määramine
5. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
6.–8. Ehitusloa andmine
9. Projekteerimistingimuste väljastamine 
10. Pärnu Linnavalitsuse 25.07.2019 korralduse nr 462 muutmine
11. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Eluruumide üürile andmine
15. Linnavara võõrandamine
16.–27. Pärnu koolide põhimäärused
28. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine
29. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
30.–33. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
34. Pärnu linna Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu linnas J. V. Janneni tn 47 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
36. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus“ muutmine
37.–38. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid