Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. OÜ Kümblus nõukogu liikme volituste pikendamine
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikmete volituste pikendamine
3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
6. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
7. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava kinnitamine
9. Pärnu Kunstide Maja teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Nõusoleku andmine Sonmak Group OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
17. Nõusoleku andmine Pernauer OÜ ehituskohustuse täitmise tähtaja pikendamiseks
18. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.02.2020 kuni 31.12.2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
19. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid