Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–3. Kohanimede määramine ja muutmine 
4.–7. Ehitusloa andmine gatamine
9. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
12. Kinnisasja võõrandamine Eesti Vabariigile
13. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid