Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–4. Volituste andmine
5. Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemineEesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele Surju metskond 39 ja 49
7. Eluruumi üürile andmine
8. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
10.–14. Koha-aadresside muutmine ja määramine
15. Pärnu linna 2020. aasta eelarve (II lugemine)
16. Pärnu Linnavolikogu 07. veebruari 2019 määruse nr 10 „Pärnu linna huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord“ muutmine
17. Pärnu Raja Lasteaia asutamine
18. Pärnu Raja Lasteaia põhimäärus
19. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine
20. Haridus-,noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide andmise kord
21. Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid